Stránka 1 z 1

Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 8:56 am
od zbynek.skopan
Vážení
Na diskuzním foru NB otevřel Zdenda Krčmář diskuzi na téma soutěžních pravidel.... Před časem jsem komunikoval přímp z předsedou plastikářské sekce SMČR Dr. Mikačem. Bylo mě zděleno že kategorie lodí nikdy nebude. Neptal jsem se na důvody vyjádření znělo velmi kategoricky.
měl jsem současně pipravený návrh pravidel zveřejňuji je zde. Musím říci že jsem vyšel ze stávajích pravidel pro bojovou techniku a úpravy byly vlastně jen terminologické. Budu vděčný za připomínky a možná se ledy pohnou:
Návrh začlenění modelů plavidel do:

ORGANIZAČNÍ A BODOVACÍ PRAVIDLA

pro soutěže

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ SMČR1. DEFINICE MODELU
Beze změny


2. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE MODELŮ
Pojmy pro zařazení modelu do určité kategorie jsou uvedeny v jednotlivých statích vysvětlující bodovací systém.
I. modely letadel
I.a - model 1:39 a větší .................(1:32)
I.b - model 1:40 až 1:60 ................(1:48)
I.c - model 1:61 až 1:87..................(1:72)
I.d - model 1:88 a menší ..............(1:144)
II. modely pozemní bojové techniky
II.a - model 1:39 a větší ....................(1:35)
II. b - model 1:40 až 1:50 ...................(1:48)
II.c - model 1:51 a menší ..................(1:72)
III. modely pozemních civilních dopravních prostředků
III.a - model 1:19 a větší (např. 1:12, 1:6, 1:2,....)
III.b - model 1:20 a menší (např. 1:25, 1:87 1:100,....)
IV. - diorámy
IV.a – s letadly
IV.b – s pozemní technikou
V. figury
V.a – model 1:24 a větší ...…………...(tj. 72mm a větší)
V.b – model 1:25 až 1:50……….…… (tj. 71mm až 35mm)
V.c – model 1:51 a menší .. ……….…(tj. 34mm a menší)
V.d – busty
VI. plavidla
VI.a – plachetnice
VI.b – model lodi 1:500 a větší……….…… (tj. 1:400, 1:350, 1:178….)
VI.c – model lodi 1:501 a menší .. ……….…(tj. 1:600, 1:700 ….)
VI.d– model ponorky 1:500 a větší……….…… (tj. 1:400, 1:350, 1:178….)
VI.e – model ponorky 1:501 a menší .. ……….…(tj. 1:600, 1:700 ….)5.2. Bodovací systém pro hodnocení modelů kategorie VI – plavidla

I ZPRACOVÁNÍ MODELU
I.1 GEOMETRIE A OBRYSOVÁ SPRÁVNOST - Hodnotí se vzájemná poloha součástí, obrysová správnost, správnost tvarů modelu, panely, obšívka, nástavby, výzbroj, stěžně, takeláž
BODY SE STRHÁVAJÍ 16-0
bodů
I.2 ČISTOTA ZPRACOVÁNÍ - Hodnotí se slepení součástek k sobě, začištění, zatmelení, vybroušení, vyleštění, stopy po broušení, lepidle,
BODY SE STRHÁVAJÍ 16-0
bodů
II DETAILY
II.1 PROVEDENÍ TRUPU - Hodnotí se provedení detailu plavidla s ohledem na konstrukci předlohy (plaňkování, plátování, nýtování svařování) provedení palub větracích komínu a světlíků. U modelů Waterline se bere v ohled specifikum a body se nestrhávají

BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-8

bodů
II.2 PROVEDENÍ NÁSTAVEB - Hodnotí se provedení nástaveb plavidel, komínů, zábradlí schodů, dveří, vzhledem k zvolené předloze s ohledem na historickou věrnost s předlohou. U celotrupových modelů lodních šroubů, kormidel a jejich ovládání apod.
U plachetnic provedení plachtoví
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-16
bodů

bodů
II.4 VÝSTROJ A VÝZBROJ (jen u modelů bojových lodí) - Hodnotí se provedení instalovaných a převážených zbraní,. Dále provedení součástí výstroje (jeřáby, zdvihací zařízení a ostatní speciální nástavby, nářadí, schránky na nářadí a na náboje, palubní hangáry, zvedáky, navijáky, stabilizační podpěry, lana, řetězy, radiostanice, antény, radary, klaksony sirény, přepravovaný materiál (bedny, barely, stavební materiál, řezivo apod.), vlajky.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-11
bodů
III POVRCHOVÁ ÚPRAVA
III.1 PROVEDENÍ ZBARVENÍ - Hodnotí se kvalita provedeného zbarvení, stejnorodost nátěru, krytí barev, šmouhy, krupičkování barvy, viditelné tahy štětcem. Ke složitosti zbarvení se nepřihlíží.
BODY SE STRHÁVAJÍ 12-0
bodů
III.2 VĚCNÁ SPRÁVNOST ZBARVENÍ Hodnotí se přesnost barevných polí, jejich tvar, rozhraní a základní shoda barevných odstínů. Ke složitosti zbarvení (vícebarevné provedení) se přihlíží.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-6
bodů
III.3 ZNAKY, KÓDY, POPISKY - Hodnotí se provedení výsostných znaků, čísel lodí, sériových a registračních čísel, firem, osobního označení, reklamních nápisů, výstražných znaků a symbolů apod.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-5
bodů
III.4 CELKOVÁ PATINA A PLASTIČNOST
Hodnotí se provedení a logická správnost naznačení opotřebení a narušení provozem, vlivy počasí stáří rez, znázornění plastičnosti modelu, zvýraznění panelů, dělících spár, zašpinění nebo naopak lesk a č.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-10
bodů
CELKEM 100
bodů5.2.1.Výklad k bodovacímu systému kategorie VI – modely Plavidel

Obecná část
Při hodnocení shody se vzorem musí rozhodčí vycházet z předložených podkladů. Tyto podklady musí být hodnověrné; takovými jsou především fotografie předlohy modelu a oficiální tiskoviny (odborné časopisy, publikace apod.). Základní částí dokumentace je stavební návod, nejedná-li se o novostavbu a doložení změn na modelu nad rámec stavebního návodu. U novostaveb je nutnou součástí dokumentace výkres, u přestaveb alespoň výkres přestavované části modelu. Jednotlivé body se přiměřeně strhávají nebo přidělují, přičemž nejmenším měřítkem je 0,5 bodu.
Pokud soutěžící nedoloží k modelu dokumentaci, tak rozhodčí nemůže posuzovat shodu se vzorem. V položkách, kde se porovnává shoda se vzorem pak rozhodčí přidělí maximálně 50% bodového hodnocení. Rozhodčí nesmí použít nadstandardní znalosti, ale musí se držet přiložené dokumentace. Je nutné, aby stavební dokumentace byla předkládána přehledně, aby rozhodčí nebyli zavalováni zbytečně velkým množstvím podkladů a s tím spojenou špatnou orientací ve stavební dokumentaci. V této souvislosti se soutěžícím doporučuje vypracovat stručný seznam podkladů dle struktury bodovacího systému s popisem, kde rozhodčí nalezne konkrétní podklad ke konkrétní změně na modelu a tento seznam přikládat ke stavebním podkladům. V případě, kdy soutěžící předloží zcela neuspořádané podklady (např. dodá jako podklad několik publikací bez bližšího označení částí použitých pro stavbu modelu) nebudou tyto podklady akceptovány a při hodnocení bude přihlíženo pouze ke stavebnímu návodu nebo k přehledně uspořádané části podkladů. Při hodnocení modelu pak rozhodčí přidělí nebo odebere body, jako by úpravy modelu nad rámec stavebního návodu neměl doložené.
Umístění modelu lodi na pevném stojanu, podstavci, znázornění vody není důvod ke snížení bodové hodnoty v příslušné kapitole. Rozhodčí nesmí zvýhodňovat celotrupový nebo Waterline model. Provedení podstavce není součástí hodnocení modelu.
Hlavní zásadou hodnocení modelů je shoda modelu se vzorem a kvalita provedení, k pracnosti a složitosti modelu se přihlíží. Jedná se zásadně o pracnost danou technologickou náročností stavby modelu, případně velikostí modelu, v žádném případě se nejedná o pracnost danou napravováním chyb či nedostatků stavebnice.
Rozhodčí dbají na zásadu psát do listu modelu svůj komentář, jak pozitivní tak i negativní (vady nebo pochválení dobré práce). Tím rozhodčí předává soutěžícímu informaci o záporech či kladech postaveného modelu. Není přípustné, aby bodovací list modelu, který nebyl hodnocen blízko maximálnímu počtu bodů, neobsahoval žádné informace o zjištěných nedostatcích. Bodovací list modelu zůstává po ukončení soutěže v úschově pořadatele a soutěžící si jej může vyžádat. Bodovací list rozhodčího pořadatel minimálně jeden rok archivuje.

I.1 Geometrie a tvarová správnost (body se za nedostatky STRHÁVAJÍ)
Zde se hodnotí poloha součástí vůči sobě a základní tvarová správnost modelu (např. přilepení nástaveb). Za všechny nedostatky se body strhávají pouze zde, tzn. že se NEPŘENÁŠÍ do kategorie II. Detaily. Jde-li tedy o vyosení nástavby stožáru stěžně, body se strhávají jen zde.

I.2 Čistota zpracování (body se za nedostatky STRHÁVAJÍ)
Zde se hodnotí strháváním bodů všechny nedostatky, aniž by se některé přenášely do kategorie detaily (např. nezatmelené stopy po vyhazovačích, stopy po tmelu, lepidle či broušení, dělicí rovina na pneumatice..) Doplnění paneláže, nýtů a svarových housenek

II Detaily - souhrnný výklad ke všem statím, tedy II.1 až II.5 (body se za četnost detailů a jejich provedení PŘIDĚLUJÍ)
Body se přiměřeně přidělují veškerým detailům, které jsou na modelu obsažené, z hlediska shody se vzorem, jejich logické opodstatněnosti, správnosti provedení (ústí zbraní by měla být odvrtaná, tloušťka krytů, neprůchozí mřížky, nalisovaná výstroj nebo plné žebříky a žebroví stožárů...) a kvality nabarvení, znázornění plastičnosti a patiny (je třeba kladně hodnotit čistě nanesené vrstvy barev, znázornění plastičnosti a patinu na rozdíl od pouze nabarvených detailů). Body se zde přiměřeně přidělují podle kvality provedení detailů a v případě stejné kvality zpracování podle četnosti detailů . Přitom však nelze nadhodnocovat bitevní loď, letadlovou proti moderním lodím typu stealth, ponorku z WWII proti moderní ponorce, případně bojovou loď proti civilnímu plavidlu jen proto že je složitější nebo větší (Důležité je pouze provedení detailů .

III.1 Provedení zbarvení (body se za nedostatky STRHÁVAJÍ)
Zde se body strhávají za nedostatky při barvení modelu (šmouhy po štětci, zastříklá barva za roh, krupice či pomeranč na povrchu, prosvítající barva,...). Ke složitost zbarvení se nepřihlíží, důležitá je jen kvalita provedení. Nehodnotí se zde barevné provedení detailů (prostor osádky, zbraně, podvozky).Toto se hodnotí ve stati detaily.

III.2 Obrysová a věcná správnost zbarvení (body se PŘIDĚLUJÍ)
Zde se body přidělují za správné rozhraní polí, odstíny barev. Pokud jde o odstíny barevných polí, doporučuje se být tolerantní z důvodu, že už většinou není možné určit přesně odstíny barev na předlohách. Ke složitosti zbarvení se přihlíží. U dvou stejně kvalitně provedených modelů musí být vyšším počtem bodů ohodnoceno vícebarevné schéma oproti jednobarevnému. Pokud má však vícebarevné schéma závažné odchylky od předlohy, dosahuje nižšího ohodnocení než správně provedený jednobarevný model. Toleruje se nedoložení kompletního barevného schématu (např. u složitých flekatých kamufláží, případně nedoložených kamufláží). Zejména u modelů plachetnice se bere v ohled pouze zbarvení dle předložené dokumentace, např stavební návod. V případě, že ve stavební dokumentaci u zbarvení jsou uvedeny pouze kódová označení barev musí modelář tento kód doplnit názvem barvy (např. olivově zelená, tmavá šedá apod.), a to v češtině

III.3 Znaky, kódy, popisky (body se za četnost a provedení PŘIDĚLUJÍ)
Body se přiměřeně přidělují s ohledem na četnost jednotlivého označení, přičemž se přihlíží ke správnosti jejich tvaru, umístění a provedení (špatná pozice, špatně přilnutý obtisk, schody jednotlivých barev a obtisků...). Nenadhodnocuje se početný marking nad chudším jen pro jeho četnost bez ohledu na jeho provedení!

III.4 Celková patina a plastičnost (body se PŘIDĚLUJÍ)
Zde se body přidělují za provedení patiny. Nedostatky patiny jsou např.: viditelné tahy štětcem po drybrushi, olejové stopy po špatně zvládnuté patině, nelogická patina, (odření na kov na dřevěném povrchu, apod.). Neupřednostňuje se výrazná patina před čistším modelem, jde-li o shodu se vzorem (soutěží-li civilní technika, je třeba ohodnotit zvládnutí např.vyleštěného povrchu a nepodhodnotit model za to, že není špinavý).
PLASTIČNOST je barevné naznačení hloubky a světla tak aby byla vidět členitost povrchu stejně jako na předloze. Provádí se z důvodu odlišného působení světla v závislosti na velikosti objektu.
Jedná se o znázornění stínů v koutech a naopak zesvětlení hrany, což opticky vytváří dojem větších hloubek.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:15 am
od Zdeněk Krčmář
:shock: Zbyňku,zpracované je to pěkně, dal jsi si s tím moc práce teď je jen otázka jestli nám to bude co platné. Myslím, že troch iniciativy by mohl projevit i svaz, ale jak to tak vidím, zájem končí za hranicí prioritních odvětví a my je moc nezajímáme.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:17 am
od Hill
Zajímavé to bezesporu je, nicméně v praxi to bude velice složité a upřímě , některé lodě budou znevýhodněny. Což je tam ostaně i zmíněno.

Torpédový člun 1:700 waterline - dostane body za nesenou výstroj, nedostane nic za pohonné jednotky (nemá vidět ani kormidlo, vrtulku ani komínek).
Titanik 1:700 wateline - nedostane body za výzbroj, dostane body za to že má komíny.
Velice složité bude zachovat objektivitu v případě, že se jedná o podobně kvalitně udělané lodě, které jsou podobně vybvené (tj, mají komíny i zbraně, třeba torpédovka vs. bitevní loď), aby vždy nevyhrála ta větší.
U lodí bude vždycky problém to, že se tam srovnávají jabka s hruškama , a na rozdělení do subkategorií je zatraceně málo modelů.

Takže celkově to hodnotím jako skvěle odvedenou práci =D> =D>
Takže už pořadí na soutěžích nebude "podle velikosti", popř. "podle množství plachet".

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:25 am
od Pavel Klouček
No myslím že v případě lodí by měli plastikáři se SMČR i problém, protože lodě obecně patří pod odbornost lodní modelářství a pokud vím, tak u něj probíhají i mistrovství světa (na rozdíl od plastikářů oficiální,loni nebo předloni bylo v Jablonci) a mají i kategorie na nefunkční modely včetně plastikových. Takže já osobně taky nevidím moc důvod proč lodičkáře rozdvojovat a tlačit je ještě pod plastikáře.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:27 am
od Hill
Teď jsem si všiml :

II.2 PROVEDENÍ NÁSTAVEB - Hodnotí se provedení nástaveb plavidel, komínů, zábradlí schodů, dveří, vzhledem k zvolené předloze s ohledem na historickou věrnost s předlohou.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-9
bodů
II.3 POHONNÉ JEDNOTKY - Hodnotí se provedení motorů, strojů, komínů, u celotrupových modelů lodních šroubů, kormidel a jejich ovládání apod.
U plachetnic provedení plachtoví
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-8


Když stavím waterline, dostanu bodu za pohonné jednotky, nebo ne ? Já bych ty komíny škrtl z pohoných jednotek. Waterline má prostě smůlu, na druhou stranu bych udělal moře jako samostatnou kategorii, aby měly smůlu full hull. Buď událám pěknou vrtuly, nebo moře. Moře ohodnotit bodově trochu víc, aby nedostalo stejně bodů jako z krabičky postavené kormidlo a vrtulka. Naproti tomu full hull mají výhodu, že se můžou více vyřídit na tom plátování trupu.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:39 am
od zbynek.skopan
PaKlo píše:No myslím že v případě lodí by měli plastikáři se SMČR i problém, protože lodě obecně patří pod odbornost lodní modelářství a pokud vím, tak u něj probíhají i mistrovství světa (na rozdíl od plastikářů oficiální,loni nebo předloni bylo v Jablonci) a mají i kategorie na nefunkční modely včetně plastikových. Takže já osobně taky nevidím moc důvod proč lodičkáře rozdvojovat a tlačit je ještě pod plastikáře.


V této otázce jsem komunikoval s panem Janouškem který má sekci C na strosti. Oni nemíní ustoupit od svých pravidel:
v kostce zhrnu pravidla naviga pro C
- zakázány používat kovové resinové a jiné tovární doplňky
- loď musí vypadat jako "nová" hodnotí se hlavně kvalita povrchu.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:44 am
od zbynek.skopan
Hill píše:Teď jsem si všiml :

II.2 PROVEDENÍ NÁSTAVEB - Hodnotí se provedení nástaveb plavidel, komínů, zábradlí schodů, dveří, vzhledem k zvolené předloze s ohledem na historickou věrnost s předlohou.
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-9
bodů
II.3 POHONNÉ JEDNOTKY - Hodnotí se provedení motorů, strojů, komínů, u celotrupových modelů lodních šroubů, kormidel a jejich ovládání apod.
U plachetnic provedení plachtoví
BODY SE PŘIDĚLUJÍ 0-8


Když stavím waterline, dostanu bodu za pohonné jednotky, nebo ne ? Já bych ty komíny škrtl z pohoných jednotek. Waterline má prostě smůlu, na druhou stranu bych udělal moře jako samostatnou kategorii, aby měly smůlu full hull. Buď událám pěknou vrtuly, nebo moře. Moře ohodnotit bodově trochu víc, aby nedostalo stejně bodů jako z krabičky postavené kormidlo a vrtulka. Naproti tomu full hull mají výhodu, že se můžou více vyřídit na tom plátování trupu.

Upravil jsem jinak

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:47 am
od Hill
zbynek.skopan píše:V této otázce jsem komunikoval s panem Janouškem který má sekci C na strosti. Oni nemíní ustoupit od svých pravidel:
v kostce zhrnu pravidla naviga pro C
- zakázány používat kovové resinové a jiné tovární doplňky
- loď musí vypadat jako "nová" hodnotí se hlavně kvalita povrchu.


Na jednu stranu se to dá pochopit, chtějí, aby to celé modelář postavil sám. Na druhou stranu, jaký je rozdíl mezi leptem, který koupím a tím, který si sám netovárně vyleptám ? To samé platí o odlévání.

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:49 am
od zbynek.skopan
Hill píše:Zajímavé to bezesporu je, nicméně v praxi to bude velice složité a upřímě , některé lodě budou znevýhodněny. Což je tam ostaně i zmíněno.

Torpédový člun 1:700 waterline - dostane body za nesenou výstroj, nedostane nic za pohonné jednotky (nemá vidět ani kormidlo, vrtulku ani komínek).
Titanik 1:700 wateline - nedostane body za výzbroj, dostane body za to že má komíny.
Velice složité bude zachovat objektivitu v případě, že se jedná o podobně kvalitně udělané lodě, které jsou podobně vybvené (tj, mají komíny i zbraně, třeba torpédovka vs. bitevní loď), aby vždy nevyhrála ta větší.
U lodí bude vždycky problém to, že se tam srovnávají jabka s hruškama , a na rozdělení do subkategorií je zatraceně málo modelů.

Takže celkově to hodnotím jako skvěle odvedenou práci =D> =D>
Takže už pořadí na soutěžích nebude "podle velikosti", popř. "podle množství plachet".


s tím se již potýkají samotní "většinoví" letadýlkáři např L-13 blaník nemá šanci proti Lancasteru obecně dle pravidel by se neměla zvýhodňovat zvolená předloha.
osobně si myslím ( a prakticky ověřil na bodovačce v Jičíně kde s hodnotili jen Vrtulníky) že se málo vlastně vůbec nedělají bodovačky na speciálky....

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:54 am
od zbynek.skopan
Hill píše:
zbynek.skopan píše:V této otázce jsem komunikoval s panem Janouškem který má sekci C na strosti. Oni nemíní ustoupit od svých pravidel:
v kostce zhrnu pravidla naviga pro C
- zakázány používat kovové resinové a jiné tovární doplňky
- loď musí vypadat jako "nová" hodnotí se hlavně kvalita povrchu.


Na jednu stranu se to dá pochopit, chtějí, aby to celé modelář postavil sám. Na druhou stranu, jaký je rozdíl mezi leptem, který koupím a tím, který si sám netovárně vyleptám ? To samé platí o odlévání.


Je to kategorie C-6 plastikové a resin modely- může se použít jen obsah stavebnice + vlastní upravy...

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 9:57 am
od zbynek.skopan
PaKlo píše:No myslím že v případě lodí by měli plastikáři se SMČR i problém, protože lodě obecně patří pod odbornost lodní modelářství a pokud vím, tak u něj probíhají i mistrovství světa (na rozdíl od plastikářů oficiální,loni nebo předloni bylo v Jablonci) a mají i kategorie na nefunkční modely včetně plastikových. Takže já osobně taky nevidím moc důvod proč lodičkáře rozdvojovat a tlačit je ještě pod plastikáře.

A ještě jeden postřeh: ve světě platí už dávno rozdvojení tedy NAVIGA a IPMS a všude jsou lodě..... podobně jako u nás jsou na tom i Poláci kdy mají pravidla bodovačky na letadla a lodě jen -líbí -nelíbí a také nechtějí stavět "lesklé robertky"

Re: Návrh pravidel SMČR pro Kategorii VI - Plavidla

PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 10:49 am
od zbynek.skopan
Další upravy
děkuji Hillovi za další příspěvky...