Stránka 2 z 4

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: čtv úno 13, 2014 11:20 pm
od blackbird83
Vážení,

byly spuštěny webové stránky o publikačních počinech pod autorskou značkou Brigadýr.

Navštivte www.knihy-brigadyr.cz

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: čtv úno 27, 2014 6:41 pm
od blackbird83
Vážení,

zveřejňuji malou ochutnávku na připravovaný 3. díl edice BMH - Vlakové transporty Wehrmachtu v Protektorátu.

Navštivte www.knihy-brigadyr.cz pro další info.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: pon kvě 26, 2014 7:44 pm
od blackbird83
nahled_bmh3.JPG
lazaret.jpg
Vážení.

dovolte mi informaci ohledně změny připravovaného titulu pro 3. svazek edice BMH.

Namísto avizovaného titulu Vlakové transporty Wehrmachtu v Protektorátu byl mimořádně upřednostněn pro aktuální vydání titul:

Lazarettzug Nr.: 751

Sanitní vlak jako dar protektorátní vlády Vůdci Adolfu Hitlerovi k narozeninám v dubnu 1942.

Publikace formou technické minimonografie předkládá veškeré dostupné fragmentované materiály o zcela zapomenutém lazaretním vlaku ČMD darovaném říšské branné moci. Rozsahem nevelká brožura formátu A5 na křídovém papíře o 17 stranách textu doplňuje 9 stran dvoupohledových náčrtků všech typů vagonů použitých k sestavení vlaku a dále 10 stran raritních fotografií samotného vlaku i jeho vnitřního vybavení pořízených jako fotoalbum, jež bylo spolu s vlakem darováno Vůdci.

Od 27.5.2014 do 30.6.2014 přijímám závazné objednávky ve tvaru jméno, příjmení, adresa, počet kusů.

Po 30.6.2014, dosáhne-li celkový počet objednávek min. 50 kusů, bude tisk realizován.

Předpokládaná cena: 85 Kč / ks

Dodatek 1
: Stále je možno zasílat též závazné objednávky na 2. vydání BMH č.2 - Poštovní holubi československé armády 1918-19838, neboť dosud ještě nebyla naplněna kvóta pro realizaci tisku. Je tudíž posunut termín uzávěrky objednávek pro dotisk souhlasně s uzávěrkou pro BMH č.3, tj. do 30.6.2014.

Dodatek 2: Dále je k dispozici ještě několik kusů BMH č.1 - Posádková střelnice ČSLA Klášterec za cenu 50 Kč/ks.

Další informace a kontaktní údaje naleznete na stránkách http://knihy-brigadyr.cz nebo na http://www.facebook.com/nakladatelstvi.brigadyr

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: stř srp 20, 2014 7:34 pm
od blackbird83
Mám k dispozici posledních 17 volných výtisků z omezené 100 kusové série publikace BMH 3: Lazarettzug Nr. 751. Sanitní vlak jako dar protektorátní vlády Vůdci Adolfu HItlerovi k narozeninám v dubnu 1942. Stručná minimonografie představuje osudy tohoto zapomenutého vlaku, unikátní fotografie pořízené jako pamětní fotoalbum pro Hitlera a dispoziční nákresy jednotlivých nemocničních vozů ČMD řad Az, Ce a Dd.

Obsah:
1) Úvod.
2) Zdravotnická služba německé armády 1939-1945.
3) Stručná historie lazaretních vlaků.
4) Rok 1940: Zřízení prvního lazaretního vlaku pro Adolfa Hitlera.
5) Odstrojení prvního lazaretního vlaku a návrhy na jeho využití.
6) Rok 1942: Zřízení druhého lazaretního vlaku pro Adolfa Hitlera.
7) Oslavy narozenin Vůdce v Protektorátu.
8 Slavnostní předání lazaretního vlaku 20.4. 1942.
9) Střípky z dalšího osudu.
10) Inventář lekářského vybavení.
11) Fotografie vlaku z alba pro Adolfa Hitlera.
a/ Říšskoněmecký a protektorátní symbol, který byl na bocích každého vozu lazaretního vlaku Nr. 751.
b/ Vystrojený a zkompletovaný Lazarettzug Nr. 751 před předáním.
c/ Lazarettzug Nr. 751 před předáním. Záběr na vůz M5 pro těžce raněné (vůz řady Ce).
d/ Pohled na lůžka pro raněné v nemocničním vozu M1.
e/ Nemocniční vozy M (Ce) v dílnách v Bubnech. Všimněte si znaků Červeného kříže na střechách.
f/ Interiér nemocničního vozu M (Ce) pro těžce raněné se 14 lůžky.
g/ Interiér velitelského vozu Az 1-0017 pro šéflékaře. Salónek v přední části vozu.
h/ Operační/převazová místnost operačního vozu Ce 3-1694. Vlevo u stěny sterilizační přístroj.
i/ Pohled z operační místnosti vozu Ce 3-1694 do chodbičky ke konci vozu.
j/ Operační vůz Ce 3-1694. Pohled na chladničku na léky v přední části vozu.
k/ Sporákový krb na uhlí v kuchyňském voze Dd 6-4194.
l/ Interiér kuchyňského vozu Dd 6-4194. Vlevo u nákladových vrat a naproti nim 800 l nádrže na vodu.
m/ Interiér kuchyňského vozu Dd 6-4194. Velkoobjemové varné kotle na sporokrbu.
n/ Interiér kuchyňského vozu Dd 6-4194. Špalek na maso, umyvadlo a uhlák (pod sklenicemi).
o/ Interiér kuchyňského vozu Dd 6-4194. Mycí dřezy v předsíni vozu.
p/ Uzamykatelné skříně zřejmě ve voze kuchyňských zásob Dd 6-4179.
q/ Skladištní vůz Dd 6-4199. Pohled z hlavního nákladového prostoru do chodbičky ke služební části.
r/ Skladištní vůz Dd 6-4199. Pohled do hlavního nákladového prostoru na police po stranách vozu.
s/ „Kanzlei für den Zahlmeister.“ Skromné pracoviště účetního ve voze kuchyňských zásob Dd 6-4179.
t/ Tabule s označením lazaretního vlaku, Červeného kříže a druhem vozu. S – vůz pro ošetřovatele.
12) Nákresy vozů (dvoupohledová schémata vnitřního uspořádání - bokorys, půdorys)
a/Složení a řazení lazaretního vlaku Nr. 751
b/ vůz BMB-ČMD řady Ce soustavy Rybák po přestavbě na vůz pro těžce raněné/sanitní personál
c/ vůz BMB-ČMD řady Az 1-0017 po přestavbě na velitelský vůz šéflékaře vlaku
d/ vůz BMB-ČMD řady Ce 3-1694 po přestavbě na operační vůz
e/ vůz BMB-ČMD řady Dd 6-4194 po přestavbě na kuchyňský vůz
f/ vůz BMB-ČMD řady Dd 6-4179 po přestavbě naa kuchyňský zásobník
g/ vůz BMB-ČMD řady Dd 6-4199 po přestavbě na skladištní vůz
h/ vůz BMB-ČMD řady Dd 6-4188 ve funcki běžného služebního vozu
i/ vytápěcí vůz BMB-ČMD č.602
13) Prameny a literatura.

Cena 85 Kč + poštovné 50 Kč. Platba převodem. Zaslání doporučeně.
Informace a objednávky zde, nebo přes SZ, mail:

http://www.knihy-brigadyr.cz

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: ned pro 07, 2014 12:56 pm
od blackbird83
Poslední volné kusy z edice Bílá místa historie ještě k dispozici:
BMH 1: 22 výtisků
BMH 2 (2.vyd.): 8 výtisků
BMH 3: 9 výtisků

Zvlaštní vlak HVOA

PříspěvekNapsal: stř dub 08, 2015 6:30 am
od blackbird83
Vážení přátelé, naši stálí i příležitostní čtenáři.

Dovolte mi Vás po delší odmlce a několikeré změně edičního plánu informovat o nové malonákladové publikaci z edice Bílá místa historie.
Aktuálně se finišují přípravy k realizaci tisku svazku BMH 4:

Zvláštní vlak HVOA
Poznatky o štábním vlaku pro hlavního velitele čs. branné moci v mobilizaci a válce (1934-1938)

Štábní vlaky patřily v první polovině 20. století k celkem běžné výzbroji všech světových armád. Je ale naprosto neznámým faktem, že i prvorepubliková čs. branná moc pro svého hlavního velitele, armádního generála Ludvíka Krejčího, plánovala v případné válce zřídit zvláštní vlak jako záložní mobilní velitelské stanoviště. Tímto úkolem byly v letech 1934 - 1938 pověřeny Československé státní dráhy, které jej svědomitě vyřešily. Díky neblahým mnichovským událostem však vlak nikdy neopustil brány železničních dílen v Bubnech a jen proto mohl být dokonale zapomenut.

Z nemnoha dochovaných, svého času přísně tajných spisů, se podařilo rekonstruovat chronologický přehled nejdůležitějších okamžiků relativně krátké existence tohoto vlaku. Ten sestával ze salonního vozu určeného původně pro barona Rothschilda, jednoho vozu řady ABa, dvou vozů řady Ca adaptovaných jako pracovní a konečně nejzajímavějším vozem byl vůz řady CDa, adaptovaný pro vojenskou radiostanici.

Můžeme s uspokojením konstatovat, že veřejnost se o tomto vlaku dozvídá po 80 letech od jeho ideového vzniku zřejmě vůbec poprvé. Tím tato publikace plní svůj úkol, když se snaží vzdor skutečně torzovitým dokumentům ozřejmit jedno z dalších bílých míst naší historie. Pro čtenářovu představu, ze spisů vojenského původu se do dnešní doby dochoval pouze jediný (a to ještě z období po Mnichovu), ze 14 zatím prokazatelně existujících spisů železničního původu se jich dochovalo 9.

Přesto se tak podařilo velmi podrobně rekonstruovat téměř celé technické pozadí záležitosti, tj. řešení vlastních adaptací jednotlivých vozů pro účely vojenského štábu. V tomto směru publikace přináší vedle textové části nejen příslušné fotografie vozů, ale především náčrty vnitřních dispozic vozů Ca a CDa po adaptaci.

Pokud by čtenář měl k dispozici jen tento zajímavý, leč stále jen strohý technický popis, byť prezentovaný formou kalendáře popisujícího nejdůležitější okamžiky existence tohoto vlaku, unikl by mu širší význam vlaku HVOA v našich vojensko-železničních dějinám. Bylo proto třeba publikaci značně rozšířit o kapitolu věnující se organizaci čs. ústředního vojenského velení v případné válce. Také tato část publikace přináší podnětné informace, dosud v souhrnu vesměs nepublikované, totiž úvahy o vhodné organizaci ústředního vojenského velení v kritickém roce 1938, jeho válečných počtech a mobilizačních transportech a to vše s příslušnými tabulkovými přehledy.

Obsah:

1/ Úvod
2/ Hlavní velitelství čs. branné moci
2.1 Vrchní velitel
2.2 Ministerstvo národní obrany
2.3 Hlavní štáb
2.4 Hlavní velitelství
2.5 Systemizace válečných počtů Hlavního velitelství
2.6 Mobilizační transport Hlavního velitelství
2.7 Hlavní velitelství za branné pohotovosti státu
2.8 Hlavní velitel armádní generál Ludvík Krejčí
3/ Zvláštní vlak HVOA
3.1 Požadavek Hlavního štábu na zvláštní vlak
3.2 První návrhy ministerstva železnic na adaptaci vlaku
3.3 Požadavky na úpravu vozu CDa pro vojenskou radiostanici
3.4 Ministerská porada o zvláštním vlaku
3.5 Zkoušky vozové radiostanice
3.6 Předběžný rozpočet adaptačních prací
3.7 Návrh elektroinstalace
3.8 Dodávka osvětlovacího agregátu
3.9 Finalizace návrhu adaptačních prací
3.10 Mobilizace a odstrojení vlaku
4/ Přehled dosud známých spisů o vlaku HVOA
5/ Poznámky, prameny, literatura

Specifikace publikace:
74 stran, formát A5, barevná obálka, měkká brožovaná vazba, křídový papír.

Prodejní cena: 150 Kč

Realizace tisku se očekává ke konci května 2015. Příjímáme proto opět Vaše závazné objednávky nejpozději do 18. května 2015. Opět připomínáme, že naše publikace nelze zakoupit v běžné distibuční síti, ani je nelze nalézt ve veřejných knihovnách.

Vaše objednávky nám prosím zasílejte v obvyklé formě: jméno, adresa, počet kusů.


S přátelským pozdravem

Ing. P. Kos
http://www.knihy-brigadyr.cz

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: čtv čer 11, 2015 12:18 pm
od blackbird83
Právě jsem převzal hotový náklad publikace BMH 4: Zvláštní vlak HVOA z tiskárny.

Publikace se nečekaně rozrostla, z avizovaných 70 stran je to nakonec 106 stran. A cena je myslím více než sympatická - 150 Kč + poštovné.

Realizováno v nákladu 150 kusů, zahajujeme distribuci k předobjednavatelům, kterým tímto děkujeme, protože bez jejich závazných predobjednávek by tato publikace nevznikla.

Výhledově zbývá nějakých volných 30 - 40 kusů, proto vážní zájemci mohou u mě již hotový výtisk dokoupit. Bližší info přes SZ nebo mail.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: ned čer 14, 2015 7:05 am
od blackbird83
Dodatkem přidávám pro info náhled obsahu k výše uvedené publikaci Zvláštní vlak HVOA

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: čtv črc 16, 2015 7:32 pm
od blackbird83
Publikace BMH 4: Zvláštní vlak HVOA je stále k zakoupení v počtu 28 kusů.

BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany

PříspěvekNapsal: čtv zář 24, 2015 7:03 pm
od blackbird83
Naši stálí a příležitostní čtenáři,

dovolte mi Vám prezentovat upoutávku na náš malý jubilejní 5. svazek edice Bílá místá historie, jehož tisk plánuje nakladatelství Brigadýr v průběhu listopadu 2015. Tentokrát jsme opustili téma válečných železnic a přešli na něco "tvrdšího" - tedy téma z oblasti "bunkrologie".

Autorem publikace BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany. Výstavba v Československu 1951-1989 je Jiří Doupal, provozovatel Minimuzea CO v jediné plně zrekonstruované pozorovatelně Civilní obrany v České republice.

Na tomto odkazu naleznete rozsáhlý PDF soubor - náš zpravodaj s podrobným představením nové knihy.

http://knihy-brigadyr.cz/files/images/b ... utavka.pdf

Způsob objednání zůstavá stejný - do 1. listopadu nám lze na email brigadyr@seznam.cz zasílat Vaše závázné objednávky ve tvaru: Jméno, plná adresa a počet výtisků. V listopadu bude realizován tisk a distribuce zahájena nejdříve 2. prosince.

Cena publikace je 330 Kč/ks

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Kos
http://www.knihy-brigadyr.cz

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: pon říj 12, 2015 4:07 pm
od blackbird83
Připomínám, že ještě cca 14 dní, tj. do 1. listopadu 2015 lze závazně objednávat publikaci Pozorovatelny Civilní obrany. Jako ochutnávku přikládám několik náhledů z obrazové části.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: pon říj 19, 2015 7:08 pm
od blackbird83
Finišují dokončovací práce na knize Pozorovatelny CO. Konečná podoba knihy bude představovat celkem 270 stran, 189 fotografií a 59 výkresů. Podle aktuálního stavu objednávek se předpokládá celkový náklad ve výši asi 100 kusů a tímto děkuji všem odvážlivcům, kteří si již titul závazně objednali. Kdyby se do 1. listopadu, než půjde kniha do tisku, našli ještě nějací vážní zájemci, zvážili bychom zvýšit náklad na 150 kusů.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2015 10:37 am
od blackbird83
Dnešním dnem převzala tiskárna veškerá tisková data pro publikaci BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany. Převzetí hotového nákladu předpokládáme koncem listopadu. Po dohodě s tiskárnou jsme o týden prodloužili možnost doobjednání, než se definitivně rozhodne o velikosti nákladu.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2015 4:09 pm
od blackbird83
Hurrrráááá. Je to tady. Včera jsme převzali z tiskárny hotový náklad publikace BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany. Náklad činí 200 výtisků. Zahajujeme distribuci k předobjednavatelům, kterým tímto děkujeme za důvěru a trpělivost. O případném počtu zbylých volných kusů vás budeme v dohledné době informovat.

Re: BÍLÁ MÍSTA HISTORIE-neznámé kapitoly vojenství a technik

PříspěvekNapsal: úte pro 22, 2015 3:12 pm
od blackbird83
Publikace BMH 5: Pozorovatelny Civilní obrany je dosud dostupná v posledních 24 kusech z celkového nákladu 200 ks.